Marjolijnr » Specials » Griekse mythologie

Griekse goden en hun nakomelingen

Griekse goden en hun nakomelingen Wat voor ons vandaag de dag (Griekse) mythologie is, was voor de Oude Grieken in hun tijd een religie. Door middel van mythen en sagen konden zij het ontstaan van de wereld verklaren en alles wat daar in leefde. Aangezien de Oude Grieken een enorm aantal mythen en sagen kenden en voortbrachten, was het aantal goden dat in het oude Griekenland werd aanbeden enorm. In een poging de hoeveelheid aan goden te systematiseren werden er stambomen opgesteld die de aanwezigheid van een bepaalde god kon verklaren.

Mythologie, mythen en sagen

Voor we in de wereld van de Griekse goden duiken is het belangrijk om te beseffen dat wat voor ons vandaag de dag mythologie is, voor de Oude Grieken religie was. Onder de Griekse mythologie verstaan we namelijk alle Oud-Griekse mythen en sagen tezamen. Met name de termen mythe en sage zijn hierbij van belang. Een mythe is namelijk een vertelling die uitleg geeft, veelal op belangrijke levensvragen zoals "Hoe is de aarde ontstaan?" en "Waar komt de mens vandaan?". Een sage is daarentegen een traditioneel volksverhaal dat probeert een verschijnsel of gebeurtenis op een verhalende manier te verklaren.

Goden

De Oude Grieken waren van mening dat goden, godinnen, halfgoden (verder god(en) genoemd), mythische wezens en helden met goddelijke krachten verantwoordelijk waren voor hetgeen er gebeurde in de wereld. Zo vertegenwoordigde iedere god een bepaald element van de natuur of een bepaalde eigenschap. Aangezien de meeste goden in staat waren om een menselijk gestalte aan te nemen waren ook menselijke eigenschappen de goden niet vreemd. Zo waren de meeste goden niet bepaald monogaam, waren ze in staat tot ongekende wreedheden, maar konden ook dwaze dingen doen uit blinde verliefdheid.

Stambomen

In een poging de vele Griekse goden in kaart te brengen besloten diverse Oud-Griekse schrijvers om stambomen van de goden op te stellen. De 'Theogonie' van de Oud-Griekse schrijver Hesiodos is hierbij één van de meest bekende en meest gebruikte stambomen. Volgens de Theogonie begon de wereld met Chaos; het eindeloze 'Niets' waar de eerste oer-goden: Gaia, Tartaros, Eros, Erebos, Nyx en Chronos, uit voort kwamen. Deze zes oergoden sloten huwelijken met elkaar en brachten gezamenlijk een hele nieuwe generatie goden voort die op hun beurt ook weer huwelijken sloten en goddelijke kinderen voort brachten.
Griekse mythologie: Chaos en de oergoden

Griekse mythologie: Chaos en de oergoden

De Oude Grieken maakten gebruik van mythen en sagen om het ontstaan van de wereld en alles wat daarin leefde te verklaren. Zo verklaarde de Griekse mythologie onder andere hoe de wereld was ontstaan,…
Griekse mythologie: Oermoeder Gaia en haar nageslacht

Griekse mythologie: Oermoeder Gaia en haar nageslacht

Zoals ieder geloof een verklaring had voor het ontstaan van de wereld zo kende ook de Griekse mythologie een geheel eigen versie. Volgens de Grieken was de wereld ontstaan vanuit Chaos; een groot zwar…
Griekse mythologie: Oergodin Nyx en haar nageslacht

Griekse mythologie: Oergodin Nyx en haar nageslacht

Iedere religie heeft zo zijn eigen versie over het ontstaan van de wereld en volgens de Oude Grieken ontstond de wereld vanuit Chaos; een groot zwart gat dat ook wel het oneindige niets werd genoemd.…
Griekse mythologie: De mannelijke oer-goden

Griekse mythologie: De mannelijke oer-goden

In de Griekse mythologie werd de wereld geschapen door Chaos; een groot zwart gat waar alles in verdween. Chaos was in staat om de eerste zes Griekse goden op de wereld te zetten die de oergoden werde…
Griekse mythologie: De nakomelingen van Hyperion & Theia

Griekse mythologie: De nakomelingen van Hyperion & Theia

Volgens de Griekse mythologie waren zowel de Titaan Hyperion als zijn zus, de Titanide Theia, nakomelingen van de godin Gaia (de aarde) en haar man en zoon, de god Ouranos (de hemel). Een Titaan (vrou…
Griekse mythologie: De nakomelingen van Iapetus & Clymene

Griekse mythologie: De nakomelingen van Iapetus & Clymene

Volgens de Griekse mythologie was de Titaan Iapetus een zoon van de godin Gaia (de aarde) en de god Ouranos (de hemel) welke in het huwelijk trad met de Oceanide (een dochter van Titaan Okeanos en Tit…
Griekse mythologie: De nakomelingen van Koios & Phoibe

Griekse mythologie: De nakomelingen van Koios & Phoibe

Volgens de Griekse mythologie waren uit het huwelijk van de godin Gaia (de aarde) met haar zoon Ouranos (de hemel) meerdere goden, godinnen en mythische wezens voortgekomen. Zo was Gaia niet alleen ve…
Griekse mythologie: De nakomelingen van Kronos & Rheia

Griekse mythologie: De nakomelingen van Kronos & Rheia

De Titaan Kronos en de Titanide Rheia waren niet alleen broer en zus, maar volgens de Griekse mythologie ook man en vrouw. Gezamenlijk kregen zij zes kinderen, waarvan Kronos er vijf wist op te et…
Griekse mythologie: De nakomelingen van Okeanos & Tethys

Griekse mythologie: De nakomelingen van Okeanos & Tethys

In de Griekse mythologie waren de Titaan Okeanos (de oceaan) en de Titanide Tethys (de zee en ondergrondse rivieren) kinderen van de godin Gaia (de aarde) en haar man en zoon, de god Ouranos (de hemel…
Griekse mythologie: De nakomelingen van de Titaan Crius

Griekse mythologie: De nakomelingen van de Titaan Crius

De Titaan Crius was één van de twaalf Titanen, zonen en dochters, van de godin Gaia (de aarde) en Ouranos (de hemel). In tegenstelling tot zijn vele broers en zusters trad hij niet met één van zijn zu…
Griekse mythologie: De nakomelingen van Titanide Themis

Griekse mythologie: De nakomelingen van Titanide Themis

De Titanide Themis was een dochter van de godin Gaia (de aarde) en haar man Ouranos (de hemel). Volgens de Oude Grieken was Themis de personificatie van de orde en het recht en dan met name de goddeli…
Griekse mythologie: De nakomelingen van Titanide Mnemosyne

Griekse mythologie: De nakomelingen van Titanide Mnemosyne

De godin Gaia (de aarde) en haar man Ouranos (de hemel) brachten diverse kinderen voort, waaronder de zogenaamde Titanen en Titanide. De Titanen waren zes zonen, de Titaniden zes dochters en zowel de…
Gepubliceerd door Marjolijnr op 30-07-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Chabotphoto, Pixabay
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Griekse_mythologie
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Mythe
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Sage_(volksverhaal)
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Mythologie
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Pantheon_(religie)
  • https://historiek.net/griekse-mythologie/