Marjolijnr » Specials » Biomen van de wereld

De biomen; wat zijn het en hoe worden ze onderverdeeld?

De biomen; wat zijn het en hoe worden ze onderverdeeld? Wat hebben de landen Rusland, IJsland en Canada met elkaar gemeen? Het zijn allemaal landen die het bioom toendra bevatten. Biomen zijn verantwoordelijk voor het uiterlijk van de aarde en kunnen op verschillende manieren worden onderverdeeld. Zo deelt de wetenschap de biomen in naar het soort levensgemeenschap dat overheerst maar is een indeling aan de hand van de vegetatie die voorkomt in een bepaald gebied ook mogelijk.

Inhoud


Ecologie als wetenschap

De term bioom komt voort uit de ecologie, maar wat is ecologie eigenlijk? Volgens de Dikke van Dale is ecologie (ook wel gespeld als oecologie) 'de wetenschap die de betrekkingen tussen de organismen en hun omgeving bestudeert'. Simpel gezegd doen ecologen dus onderzoek naar de manier waarop planten en dieren in verhouding staan tot elkaar en hun omgeving. Een bioom of de biomen zijn de belangrijkste levensgemeenschappen van de wereld. Simpeler gezegd; biomen vormen de verschillende gebieden van de aarde en worden van elkaar worden onderscheiden op basis van hun klimaat, flora en fauna. Met de term 'levensgemeenschap' duidt een ecoloog alle organisme in een bepaald gebied aan, waarvan de populaties bij elkaar leven en in staat zijn tot onderlinge interactie.

Indeling van de biomen

De term ecologie werd in het jaar 1866 in het leven geroepen door de Duitse bioloog Ernst Haeckel (1834-1919). Sinds die tijd hebben meerdere mensen en organisaties onderzoek gedaan naar de verschillende levensgemeenschappen op aarde en besloten deze in te delen aan de hand van een aantal biomen. Waar men in de klassieke ecologie zes biomen onderscheidt, erkend het Word Wide Funt for Nature (WWF) er veertien. Daarnaast kan men ook nog een onderscheid maken van biomen onderverdeeld naar het soort vegetatie, al is deze indeling minder gebruikelijk dan die van het WWF of die uit de klassieke ecologie.

De 6 klassieke biomen

In de klassieke ecologie onderscheidt men de volgende zes biomen:
 1. Tropische bossen
 2. Loofbossen
 3. Naaldbossen
 4. Graslanden
 5. Woestijnen
 6. Toendra's

Ieder bioom kan echter wel weer verder worden onderverdeeld. Bijvoorbeeld binnen het bioom tropische bossen komen zowel tropische regenwouden als moessonbossen voor en het bioom woestijn kent een onderverdeling in bijvoorbeeld zand- of rotswoestijnen.

De biomen volgens het WWF

Het WWF kent een stuk meer biomen dan de klassieke ecologie en onderscheidt er in totaal veertien:
 1. Tropisch of subtropisch regenwoud
 2. Tropisch of subtropisch droog woud
 3. Tropisch of subtropisch naaldwoud
 4. Gematigd loofbos of gemend bos
 5. Gematigd naaldwout
 6. Taiga
 7. Tropisch of subtropisch grasland, savanne of struweel
 8. Gematigd grasland, savanne of struweel
 9. Overstromend grasland of savanne
 10. Berg-grasland of bergstruweel
 11. Toendra
 12. Mediterraan bos, bosland of struweel
 13. Woestijn en droog struweel
 14. Mangrove

Biomen naar het soort vegetatie

Hier worden in totaal zeventien biomen onderscheiden:
 1. IJskappen en poolwoestijnen
 2. Toendra
 3. Taiga
 4. Loofbos
 5. Steppe
 6. Subtropisch regenwoud
 7. Moesonbos
 8. Zandwoestijn
 9. Rotsgrond
 10. Droge steppe
 11. Woestijn
 12. Grassavanne
 13. Boomsavanne
 14. Subtropisch droog bos
 15. Tropisch regenwoud
 16. Alpine-toendra
 17. Nevelwoud
Het bioom tropisch bos: de drie verschillende soorten

Het bioom tropisch bos: de drie verschillende soorten

Van alle tropische bossen die er op aarde bestaan, spreekt het tropisch regenwoud vermoedelijk het meest tot ieders verbeelding. Maar wist u dat er naast het tropische regenwoud nog een twee soorten b…
Het bioom: Grasland en woestijn - klimaat, ligging en bodem

Het bioom: Grasland en woestijn - klimaat, ligging en bodem

De begrippen grasland en woestijn hebben weinig met elkaar te maken en zijn dan ook alleen aan elkaar verwant omdat het beide biomen zijn volgens de indeling van de klassieke ecologie. Tot de grasland…
Het bioom: Loofbos en naaldbos - klimaat, ligging en bodem

Het bioom: Loofbos en naaldbos - klimaat, ligging en bodem

Ongeveer 30% van het totale aardoppervlak bestaat uit bos, waarbij het begrip bos in dit geval betekent dat de vegetatie in een bepaald gebied voornamelijk uit bomen bestaat. Ondanks dat deze bossen o…
Het bioom: Toendra - klimaat, ligging, bodem en dierenleven

Het bioom: Toendra - klimaat, ligging, bodem en dierenleven

Het merendeel van de toendra's die op aarde voorkomen grenzen aan het noordpoolgebied en kennen een zeer extreem klimaat. Gedurende de korte zomer gaat de zon in haar geheel niet onder en gedurende de…
De veertien biomen van het World Wide Fund for Nature (WWF)

De veertien biomen van het World Wide Fund for Nature (WWF)

Biomen zijn de belangrijkste levensgemeenschappen van de wereld en in de klassieke ecologie onderscheidt men er zes. Het World Wide Fund for Nature (WWF) heeft echter een eigen indeling gemaakt van de…
Gepubliceerd door Marjolijnr op 09-02-2018, laatst gewijzigd op 12-02-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Larisa-K, Pixabay
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecologie
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Bioom
 • http://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/ecologie#.WmuDtajiZPY
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Levensgemeenschap