Marjolijnr » Specials » Geschiedenis nederland

Nederland; van prehistorie tot heden

Nederland; van prehistorie tot heden De geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden begon met het ontstaan van de diverse continenten gedurende de prehistorie, waarna de eerste inwoners de nobele taak kregen het land verder vorm te geven. Lange tijd vormden de gebieden allemaal afzonderlijke gewesten met hun eigen bestuur en regering, maar in de loop der eeuwen werd het de gewesten steeds duidelijker dat ze meer bereikten door samen te werken. Vanaf de veertiende eeuw werd de naam "de Nederlanden" steeds gebruikelijker als geografische aanduiding van de samenwerkende gebieden. De samenwerking verdiepten zich in de loop der eeuwen alleen maar verder en bij het aanbreken van de negentiende eeuw besloten diverse delen van de Nederlanden onder leiding van één gezamenlijke vorst hun toekomst tegemoet te gaan. Met de kroning van Willem I van Oranje-Nassau in 1830 was de oprichting van het Koninkrijk der Nederlanden een feit.

Nederlandse geschiedenis

Het koninkrijk der Nederlanden zoals wij dat vandaag de dag kennen heeft er eeuwen over gedaan om het geheel te worden wat ze nu is. Niet alleen diverse natuurlijke veranderingen speelden hierbij een rol, ook de mens leverden een zeer belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het land. Gedurende de ontwikkeling van Nederland kwamen de gebieden diverse keren in verschillende handen wat ook de nodige naamswijzigingen tot gevolg had.

Benamingen

De benaming de Nederlanden werd voor het eerst gebruikt in de veertiende eeuw en was bedoeld als geografische plaatsaanduiding. Een eeuw later kwamen de gebieden die behoorden tot de Nederlanden onder leiding van één persoon en vanaf dat moment had de naam ook een politieke betekenis. In de loop der eeuwen zijn de Nederlanden meerdere keren bezet door vorsten van de omliggend landen en gedurende haar ontwikkeling heeft ze dan ook diverse namen gekend: Bourgondische Nederlanden - Habsburgse Nederlanden - Spaanse Nederlanden - Noordelijke en zuidelijke Nederlanden - Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden - Oostenrijkse Nederlanden - Verenigde Nederlandse Staten - Soeverein Vorstendom der Verenigde Nederlanden - Verenigd Koninkrijk der Nederlanden - Koninkrijk der Nederlanden.

Lage Landen en/of Holland

Naast de Nederlanden werd in de middeleeuwen ook wel de omschrijving de Lage Landen gebruikt voor het gebied, maar in tegenstelling tot de Nederlanden zijn de grenzen van de Lage Landen nooit officieel bepaald. Naast de gebieden die tot de Nederlanden werden gerekend was "men" van mening dat bij de Lage Landen ook nog grote delen van Noord-Frankrijk en West-Duitsland behoorden. Maar in tegenstelling tot de Nederlanden heeft de Lage Landen nooit enige geografische of politieke betekenis gehad.

Holland

De reden dat het Koninkrijk der Nederlanden in veel landen bekend staat onder de naam Holland is gelegen in de Gouden Eeuw die het land door maakten in de zeventiende eeuw. De macht van het gewest Holland was in deze periode zo groot dat zij al spoedig het middelpunt van de internationale handel werd en voor de buitenlanders werd Holland al snel een synoniem voor de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Met name de welvarende Hollandse Gouden Eeuw is uitvoerig beschreven in menig geschiedenisboek wat het gebruik van de naam Holland in stand heeft gehouden.
Het ontstaan van Nederland

Het ontstaan van Nederland

Wij kunnen ons vaak niet voorstellen dat ons land er in het verleden heel anders heeft uitgezien. Belangrijke zeeën zoals de Oostzee bestonden eeuwen geleden nog niet en ook de huidige grenzen hebben…
Nederland in de Romeinse Tijd

Nederland in de Romeinse Tijd

Met het binnentreden van de Romeinen in het Nederlandse gebied komt er een einde aan de zogenaamde ijzertijd. Dit betekent niet dat het gebruik van metalen voorwerpen op hield te bestaan, in tegendeel…
Nederland in de vroege middeleeuwen (500 tot 950 n.Chr.)

Nederland in de vroege middeleeuwen (500 tot 950 n.Chr.)

De middeleeuwen was een periode die ruim 1.000 jaren in beslag nam en wordt daarom opgedeeld in een drietal periodes: De vroege, hoge en late middeleeuwen. In dit artikel staat de eerste periode oftew…
Nederland in de hoge middeleeuwen: Willem I en Kruistochten

Nederland in de hoge middeleeuwen: Willem I en Kruistochten

Als de Lage Landen de hoge middeleeuwen bereiken begint het geloof een steeds belangrijkere rol te spelen. Kerken, gebedshuizen en kloosters veranderen het landschap in korte tijd en veel hooggeplaats…
Nederland in de hoge middeleeuwen; Erkenning van de gewesten

Nederland in de hoge middeleeuwen; Erkenning van de gewesten

De periode die de hoge middeleeuwen werd genoemd liep van het jaar 950 tot ongeveer 1250 na Christus en was zeer belangrijk voor de ontwikkeling van de gebieden in de Lage Landen. Toen de Rooms Duitse…
Nederland in de hoge middeleeuwen; het dagelijkse leven

Nederland in de hoge middeleeuwen; het dagelijkse leven

De middeleeuwen was over het algemeen genomen een onrustige periode voor de inwoners van de Lage Landen. Het dagelijkse leven werd regelmatig onderbroken door diversen oorlogen en machtswisselingen. O…
Het ontstaan van de Bourgondische Nederlanden

Het ontstaan van de Bourgondische Nederlanden

In de laatste twee eeuwen van de middeleeuwen kreeg een man, genaamd Filips de Stoute, een hertogdom in handen dat hij wilde laten uitgroeien tot een nieuwe wereldmacht. Filips' hertogdom had de naam…
De Bourgondische Nederlanden; het dagelijks leven

De Bourgondische Nederlanden; het dagelijks leven

Het leven tussen de jaren 1250 en 1500 na Christus was niet makkelijk voor de inwoners van de Bourgondische Nederlanden. De boeren werden uitgebuit door hun leenheren en de ambachten kregen voor het e…
Ontwikkeling van de Habsburgse Nederlanden

Ontwikkeling van de Habsburgse Nederlanden

Met het overlijden van de laatste mannelijke hertog van Bourgondië in 1477 kwamen de Bourgondische gebieden in handen van zijn twintigjarige dochter Maria van Bourgondië. In de gebieden die Maria in h…
Habsburgse Nederlanden: De Tachtigjarige Oorlog

Habsburgse Nederlanden: De Tachtigjarige Oorlog

In de vijftiende eeuw stond de Rooms Duitse keizer Karel V aan het hoofd van de Nederlanden als landsheer. Dit ging lange tijd goed tot er in het christendom een nieuwe stroming ontstond die de naam h…
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

Halverwege de zestiende eeuw kwamen de Nederlanden onder leiding te staan van de koning van Spanje en de spanningen namen in hoog tempo toe. De reden voor de onrust was gelegen in het feit dat de Spaa…
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden: Gouden Eeuw

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden: Gouden Eeuw

Aan het begin van de zeventiende eeuw brak er een periode van economische welvaart aan in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, welke later de naam de Gouden Eeuw kreeg. De enorme groei vond v…
Republiek der Nederlanden: Eerste stadhouderloze tijdperk

Republiek der Nederlanden: Eerste stadhouderloze tijdperk

Sinds het overlijden van de eerste stadhouder van Holland, Willem I van Oranje, was de functie van stadhouder overerfbaar gesteld. Wat betekende dat de heren van Oranje tot halverwege de zeventiende e…
Republiek der Nederlanden: Tweede stadhouderloze tijdperk

Republiek der Nederlanden: Tweede stadhouderloze tijdperk

Na het overlijden van de prins Willem I van Oranje werden de zeven gewesten die behoorden tot de Republiek der Nederlanden verdeeld over twee van zijn drie kinderen. Zijn zoon kreeg hierbij Holland, Z…
Eerste Engels-Nederlandse Oorlog (1652-1654)

Eerste Engels-Nederlandse Oorlog (1652-1654)

De verhoudingen tussen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en 'buurland' Engeland waren gedurende de zestiende eeuw goed geweest. Maar naarmate de macht van de Nederlanders op het gebied van…
Tweede Engels-Nederlandse Oorlog (1665-1667)

Tweede Engels-Nederlandse Oorlog (1665-1667)

In de elf jaren die verstreken waren sinds de eerste oorlog tussen Engeland en de Republiek was er zowel in Engeland als in de Nederlanden het één en ander veranderd. In Engeland zat koning Karel II s…
Derde Engels-Nederlandse oorlog (1672-1674)

Derde Engels-Nederlandse oorlog (1672-1674)

Aan het einde van de zeventiende eeuw veroorzaakte de Franse koning Lodewijk XIV veel spanning in Europa door een enorm leger op de been te brengen. Lodewijk XIV was van mening dat Frankrijk haar natu…
De Hollandse Oorlog (1672-1679)

De Hollandse Oorlog (1672-1679)

Halverwege de zeventiende eeuw bracht de Franse koning Lodewijk XIV een dusdanig groot leger op de been dat de Republiek besloot een bondgenoot te zoeken om de Franse dreiging het hoofd te bieden. Hel…
Vierde Engels-Nederlandse Oorlog (1780-1783)

Vierde Engels-Nederlandse Oorlog (1780-1783)

Met de kroning van de Hollandse stadhouder Willem III van Oranje, tot koning van Engeland, Schotland en Ierland begonnen de problemen tussen beide landen. Londen werd al spoedig het nieuwe internation…
De Bataafse Republiek (1795-1801) en Frans-Bataafse tijd

De Bataafse Republiek (1795-1801) en Frans-Bataafse tijd

Met het uitbreken van de Bataafse Revolutie in het jaar 1794 en het uitroepen van de Bataafse Republiek een jaar later, werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden officieel een vazalstaat van F…
Het Bataafs Gemenebest (1801-1806)

Het Bataafs Gemenebest (1801-1806)

Nadat de Fransen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in 1795 hadden ingenomen besloten zij het land om te vormen tot de Bataafse Republiek. De nieuwe Republiek was een vazalstaat van Frankrij…
Koninkrijk Holland (1806-1810); Frans-Bataafse tijd

Koninkrijk Holland (1806-1810); Frans-Bataafse tijd

Met de kroning van Napoleon Bonaparte tot keizer van Frankrijk in 1804 ging er een geheel andere wind waaien in het Bataafse Gemenebest. Na een grondwetswijzing in 1806 werd het land omgedoopt tot Kon…
Soeverein Vorstendom der Verenigde Nederlanden (1813-1815)

Soeverein Vorstendom der Verenigde Nederlanden (1813-1815)

Het Soeverein Vorstendom der Verenigde Nederlanden werd in het jaar 1813 opgericht nadat de Franse keizer Napoleon Bonaparte aan macht begon in te leveren. Aangezien de gebieden die tot het Koninkrijk…
De vorming van het Koninkrijk der Nederlanden

De vorming van het Koninkrijk der Nederlanden

Na de val van Napoleon werden de gebieden die behoorden tot de Nederlanden weer teruggegeven aan Willem Frederik van Oranje-Nassau. Na zijn terugkeer op Nederlandse grond werd hij in het jaar 1813 tot…
Gepubliceerd door Marjolijnr op 16-03-2016, laatst gewijzigd op 13-01-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Stux, Pixabay
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Nederland
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlanden
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Benamingen_van_de_Lage_Landen